Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 Κατηγορίες αποθηκών

Άρθρο 3 Ορισμοί – Χρήσεις κτιρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 4 Οδεύσεις διαφυγής – Έξοδοι κινδύνου

Άρθρο 5 Διαμερισματοποίηση – Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο 6 Φωτισμός και σήμανση ασφαλείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 7 Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 8 Πυροσβεστήρες

Άρθρο 9 Υπαίθριες – ημιυπαίθριες εμπορικές αποθήκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 10 Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Άρθρο 11 Οργάνωση – Εκπαίδευση προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 12 Μελέτη πυροπροστασίας – Αποκλίσεις

Άρθρο 13 Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 14 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Άρθρο 15 Κυρώσεις

Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17 Καταργούμενες Διατάξεις

Για την απόφαση πατήστε ΕΔΩ