Επιδοτούμενα Σεμινάρια – ΛΑΕΚ

Η επιχείρηση Shop Support σε συνεργασία με ΚΕΚ του Ν. Αττικής, συνδιοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 – 30 του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΙΚΑ έως 30 εργαζόμενους.

 

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί και σύντομα θα λάβετε στο email σας τις απαιτούμενες πληροφορίες:

 

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τα προγράμματα ΛΑΕΚ:

  • Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης: συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (Ιδιοκτήτη, μέτοχο ή διαχειριστή)  με τα προσωπικά του στοιχεία, σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή.
  • Αίτηση συμμετοχής εργαζόμενου: συμπληρώνεται από τον κάθε εργαζόμενο χωριστά
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού
  • Φωτοτυπία νόμιμου παραστατικού που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. σας
  • Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων ΔΥΟ μηνών (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο) Τρέχοντος έτους (2017)