Νόμος 4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α’ 230/07.12.2016)

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Αρθρο 1. Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπουν τη λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο.
3. Η εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου
4. Η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπόκειται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να προστίθενται στο Παράρτημα και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Αρθρο 2.

Αρθρο 3. Γενικές αρχές

Αρθρο 4. Εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Αρθρο 5. Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης

Αρθρο 6. Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης
   
Αρθρο 7. Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης
   
Αρθρο 8. Χορήγηση έγκρισης
   
Αρθρο 9. Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων
   
Αρθρο 10. Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων
   
Αρθρο 11. Παράβολο
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Αρθρο 12. Αρχές ελέγχου και εποπτείας
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Αρθρο 13. Αρμόδιες αρχές
   
Αρθρο 14. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Αρθρο 15. Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα
   
Αρθρο 16. Μεταβατικές- Καταργούμενες διατάξεις
   
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Αρθρο 17. Πεδίο εφαρμογής
   
Αρθρο 18. Γνωστοποίηση λειτουργίας
   
Αρθρο 19. Βεβαίωση καταλληλότητας
   
 Αρθρο 20. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας
   
Αρθρο 21. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων
   
Αρθρο 22. Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης
   
Αρθρο 23. Κυρώσεις
   
Αρθρο 24. Εξουσιοδοτήσεις
   
Αρθρο 25. Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
   
Αρθρο 26. Μεταβατικές διατάξεις
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Αρθρο 27. Πεδίο εφαρμογής
   
Αρθρο 28. Γνωστοποίηση λειτουργίας
   
Αρθρο 29. Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων
   
Αρθρο 30. Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου
   
Αρθρο 31. Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα
   
Αρθρο 32. Απλούστευση ρυθμίσεων για τα θέατρα και τους κινηματογράφους
   
Αρθρο 33. Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας
   
Αρθρο 34. Κυρώσεις
   
Αρθρο 35. Παράβολο
   
Αρθρο 36. Εξουσιοδότηση
   
Αρθρο 37. Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
   
Αρθρο 38. Μεταβατικές διατάξεις
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Αρθρο 39. Πεδίο εφαρμογής
   
Αρθρο 40. Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
   
Αρθρο 41. Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών
   
Αρθρο 42. Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
   
Αρθρο 43. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
   
Αρθρο 44. Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
   
Αρθρο 45. Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
   
Αρθρο 46. Κολυμβητικές δεξαμενές
   
 Αρθρο 47. Κυρώσεις
   
Αρθρο 48. Μεταβατικές διατάξεις
   
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 49. Λοιπές ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
   
Αρθρο 50. Τροποποιήσεις του ν. 4302/2014 (Α’225)
   
Αρθρο 51. Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005 (Α’ 68)
   
Αρθρο 52. Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143)
   
Αρθρο 53.
   
Αρθρο 54.
   
Αρθρο 55.
   
Αρθρο 56.
   
Αρθρο 57. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Αρθρο Παράρτημα.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Δείτε το Νόμο εδώ

Δείτε το Παράρτημα του Νόμου εδώ