Ανάρτηση προτυποποιημένου σήματος Διευκόλυνσης Πρόσβασης και Παραμονής σκύλων βοηθείας – οδηγών τυφλών σε χώρους που εμπίπτουν στην Υγειον. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π. οικ. 96967

ΘΕΜΑ: Προτυποποίηση σήματος για την διευκόλυνση της Πρόσβασης και της Παραμονής σκύλων βοηθείας, σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευομένων κουταβιών σε χώρους που εμπίπτουν στην Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ΦΕΚ 2718, τ.β., 8-10-2012, (άρθρο 5).
ΣXET.: Το με αρ. πρωτ. 6186/27-7-2016 έγγραφό σας , προς την Υπηρεσία μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων της Δ/νσής μας επί του θέματος, αναφορικά με το προτεινόμενο σήμα πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας, σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευομένων κουταβιών σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του εν λόγω σήματος και συναινεί στην αξιοποίησή του, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και των πελατών τους.

2. Επισημαίνεται, ότι το εν λόγω σήμα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012, τ.β.,ΦΕΚ 2718, άρθρο 5. και απαιτείται η αναπροοσαρμογή αυτού ως προς το πεδίο, αυτό ανάλογα με την εκάστοτε Υγειονομική Διάταξη.

Παρακαλούνται οι φορείς, αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να αναρτήσουν στους ιστότοπους τους, το εν λόγω σήμα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Oι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος δύνανται να αναρτούν σε εμφανές σημείο των εισόδων των επιχειρήσεων τους το προτεινόμενο σήμα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: σελ. 1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΠΟΕΣΕ
Γρ. Προέδρου
Καποδιστρίου 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
106 82 Αθήνα

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

 

Δείτ την Απόφαση εδώ

Αποθηκεύστε το αρχείο του σήματος στον η/υ σας από εδώsima-skyloi-odigoi_7-2016