Υπόχρεοι εγγραφής στο sepenet

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση 34331/Δ9.8920/26-07-2016 (ΦΕΚ Β 2458/10-08-
2016),υποχρεούνται όλοι οι εργοδότες να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.sepenet.gr, εισάγοντας αρχικά τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης της υπηρεσίας  taxisnet/www.gsis.gr), ούτως ώστε να πιστοποιηθούνως χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. και στη συνέχεια να λάβουν κωδικούς πρόσβασης, μέσω των οποίων θα έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν και νακάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρόσβαση στις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικά και όσοι εργαζόμενοι,οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και λοιποί τρίτοι το επιθυμούν και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εγγραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και
για τη διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν
σχετικό αίτημα ή ερώτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:helpdesk@sepe.gov.gr.
Με νεώτερη ανακοίνωση θα δοθούν εκτενέστερες πληροφορίες για την πλήρη λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστημα του Σ.ΕΠ.Ε.
Φορέας λειτουργίας ΣΕΠΕ
Σημ.:Οι εργοδότες μέχρι 30/9/2016 θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο http://www.sepenet.gr ως νέοι χρήστες δηλώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται.
Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ