Ανακοίνωση ΕΦΕΤ 08/03/2016

Αποτελέσματα ελέγχων στο πλαίσιο Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την αντιμετώπιση δόλιων πρακτικών και της νοθείας στην διακίνηση/εμπορία
μελιού και ιχθυηρών

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης δόλιων πρακτικών/νοθείας στα τρόφιμα και στη βάση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [C(2015) 1558 final] «για ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων πρακτικών στην εμπορία ορισμένων τροφίμων», υλοποίησε Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου της Γνησιότητας Μελιού καθώς και Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου της Υποκατάστασης Ειδών Ιχθυηρών. Τα ανωτέρω Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου έλαβαν χώρα κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2015 με την συμμετοχή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δείτε το δελτίο Τύπου εδώ