Πιστοποίηση Shop Support

Η εμπιστοσύνη σας, μας ωθεί να γίνουμε καλύτεροι!!!

Πλέον η επιχείρηση Shop Support είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και για τις υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας!!!

Νέο πεδίο εφαρμογής και πιστοποίησης: Σύμβουλοι Ποιότητας, Αδειοδοτήσεις, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υπηρεσίες Ελέγχου Απεντόμωσης και Μυοκτονίας!!!

 

ISO Shop Support ISO Shop Support EN