Ανάκληση ΕΦΕΤ: 19/09/2014

Ανάκληση των εγκυτιωμένων ιχθυηρών (Κολεοί Ακέφαλοι Αλίπαστοι) με την εμπορική επωνυμία «ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ – ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΑΛΙΠΑΣΤΟΙ», σε συσκευασία των 600 γρ και 850 γρ, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 10/2015 και με αριθμό παρτίδας LΚ02084m

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.