Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων

Υπουργική Απόφαση Κ1- 1480/19-08-2014

«Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων»

 

Άρθρο 1: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

Άρθρο 2: Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

Άρθρο 3: Έλεγχος – κυρώσεις

Άρθρο 4: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 5

 

Δείτε την Απόφαση εδώ.