Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης»

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27-08-2014

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης» ίδρυσης και λειτουργίας α) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών β) καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και γ) γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτω»

 

 

Δείτε την Εγκύκλιο:  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ