Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Απόφαση Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/τ.Β’/31-07-2014)

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

 

Κεφάλαιο 1: Τήρηση πινακίδων

Άρθρο 1: Γενικές αρχές

Άρθρο 2: Ενδείξεις επί των πινακίδων

 

Κεφάλαιο 2: Κανόνες σχετικά με την ποσότητα των προϊόντων 

‘Αρθρο 3: Γενικές αρχές

Άρθρο 4: Μέσα συσκευασίας

Άρθρο 5: Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας

Άρθρο 6: Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης

Άρθρο 7: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»

Άρθρο 8: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»

Άρθρο 9: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου

 

Κεφάλαιο 3: Ενδείξεις και επισημάνσεις εδώδιμων προϊόντων – Γενικές διατάξεις

Άρθρο 10: Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων

Άρθρο 11: Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων

Άρθρο 12: Επισήμανση υποκατάστατων

Άρθρο 13: Διάθεση προϊόντων με περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησημότητας

Άρθρο 14: Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων

 

Κεφάλαιο 4: Ενδείξεις και επισημάνσεις εδώδιμων προϊόντων – Ειδικές διατάξεις

Ενότητα 4.1: Κρέας

Άρθρο 15: Πεδίο εφαρμογής

Υποενότητα 4.1.1.: Στάδιο σφαγής

Άρθρο 16: Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή

Άρθρο 17: Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων

Άρθρο 18: Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων

Άρθρο 19: Επισήμανση βόειου κρέατος – Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. 1825/2000

Άρθρο 20: Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου

Άρθρο 21: Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές  του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών)

Υποενότητα 4.1.2.: Στάδιο χονδρικής

Άρθρο 22: Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

Άρθρο 23: Στοιχεία – ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών – κατεψυγμένων

Υποενότητα 4.1.3.: Στάδιο λιανικής

Άρθρο 24: Επισήμανση

Άρθρο 25: Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά

Άρθρο 26: Τήρηση πινακίδων – Έκθεση κρεάτων προς πώληση

Άρθρο 27: Σήμανση – εισαγωγή – εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής

Άρθρο 28: Ειδικές υποχρεώσεις – ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής

Άρθρο 29: Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες

Ενότητα 4.2: Μέλι

Άρθρο 30: Επισήμανση

Άρθρο 31: Διακίνηση – διάθεση

Άρθρο 32: Λοιπές υποχρεώσεις

Ενότητα 4.3: Γάλα και προϊόντα που προέρχονται απο αυτό

Άρθρο 33: Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος και ενδείξεις επί συσκευασίας τυποποιημένου γάλακτος

Άρθρο 34: Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων

Άρθρο 35: Τήρηση βιβλίου αποθήκης

Ενότητα 4.4: Άρτος και αρτοπαρασκευάσματα

Άρθρο 36: Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Ενότητα 4.5: Πτηνοτροφικά προϊόντα

Άρθρο 37: Πτηνοτροφικά προϊόντα

Άρθρο 4.6: Οπωρολαχανικά

Άρθρο 38: Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών

Άρθρο 39: Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών

Άρθρο 40: Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών – ενδείξεις

Άρθρο 41: Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα

Άρθρο 42: Ηρτημένη παραγωγή

Άρθρο 43: Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις

Άρθρο 44: Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών

Ενότητα 4.7: Αλιευτικά προϊόντα

Άρθρο 45: Ορισμοί

Άρθρο 46: Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 47: Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο

Άρθρο 48: Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Άρθρο 49: Εμπορία – διακίνηση – διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)

Άρθρο 50: Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

Ενότητα 4.8: Έλαια – ελιές – λίπη

Άρθρο 51: Ορισμοί

Άρθρο 52: Εμπορία ελαίων προς  τον τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)

Άρθρο 53: Διακίνηση και εμπορία ελαίων μεταξύ παραγωγών – τυποποιητών και χονδρεμπόρων

Άρθρο 54: Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα

Άρθρο 55: Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

Άρθρο 56: Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών

Άρθρο 57: Ειδικότερες υποχρεώσεις

Άρθρο 58: Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς ελαιοχρωματισμένων ελαίων

Άρθρο 59: Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές

Ενότητα 4.9: Όσπρια – ρύζι

Άρθρο 60: Κατηγορίες οσπρίων

Άρθρο 61: Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων – επισήμανση

Άρθρο 62: Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού – επισήμανση

Άρθρο 63: Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση

Ενότητα 4.10: Οίνοι – ζύθος – τσίπουρο – αλκοολούχα ποτά

Άρθρο 64: Διάθεση οίνων και αλκοολούχων ποτών – Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου και αλκοολούχων ποτών

Ενότητα 4.11: Χυμοί – αναψυκτικά

Άρθρο 65: Επισήμανση προσυσκευασμένων χυμών

Ενότητα 4.12: Ειδικές ρυθμίσεις για τρόφιμα και ποτά

Άρθρο 66: Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων

Άρθρο 67: Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια

 

Κεφάλαιο 5: Επισήμανση – ενδείξεις μη εδώδιμων προϊόντων – Γενικές διατάξεις

Άρθρο 68: Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)

Άρθρο 69: Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»

Άρθρο 70: Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά

 

Κεφάλαιο 6: Επισήμανση – ενδείξεις μη εδώδιμων προϊόντων – Ειδικές διατάξεις

Εότητα 6.1: Πολύτιμα μέταλλα/κοσμήματα

Άρθρο 71: Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

Άρθρο 72: Τρόπος αναγραφής σε κοσμήματα πολυμερή

Άρθρο 73: Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

Άρθρο 74: Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων

Άρθρο 75: Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων

Άρθρο 76: Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων

Άρθρο 77: Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση

Ενότητα 6.2: Ανιχνευτές μετάλλων

Άρθρο 78: Σχετικά με τη χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων

Ενότητα 6.3: Κλωστοϋφαντουργικά – δέρματα – υποδήματα

Άρθρο 79: Σήμανση – επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Άρθρο 80: Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους

Άρθρο 81: Επισήμανση υποδημάτων

Άρθρο 82: Αναγραφή κωδικών αριθμών

Ενότητα 6.4: Άλλα βιομηχανικά προϊόντα

Άρθρο 83: Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και στο χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα

Άρθρο 84: Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

 

Κεφάλαιο 7: Υπηρεσίες εστίαση/αναψυχή

Ενότητα 7.1: Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 85: Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 86: Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών – τιμοκατάλογοι – υπηρεσίες εκτίμησης

Άρθρο 87: Υποβολή τιμοκαταλόγων εκπαιδευτηρίων

Άρθρο 88: Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Ενότητα 7.2: Εστίαση/αναψυχή

Υποενότητα 7.2.1: Τιμοκατάλογοι εστίασης/αναψυχής

Άρθρο 89: Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Άρθρο 90: Τήρηση τιμοκαταλόγων

Άρθρο 91: Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

Άρθρο 92: Ειδικές περιπτώσεις (ελάχιστη κατανάλωση, σελφ σερβις, ταμπλ ντοτ, διανομή πακέτο, κουβερ)

Υποενότητα 7.2.2: Άλλες ρυθμίσεις εστίασης/αναψυχής

Άρθρο 93: Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης

Άρθρο 94: Προσφορά ειδών με το κιλό

Άρθρο 95: Διάθεση ποτών, οίνων, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης

Άρθρο 96: Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών απο τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης

 

Κεφάλαιο 8: Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή

Άρθρο 97: Πεδίο εφαρμογής – Γενικές αρχές

Άρθρο 98: Προωθητικές ενέργειες

 

Κεφάλαιο 9: Μέσα αποθήκευσης – Ψυγεία

Άρθρο 99: Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιών

 

Κεφάλαιο 10: Διάθεση και διακίνηση προϊόντων

Άρθρο 100: Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανιές, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους

Άρθρο 101: Γενικά

 

Κεφάλαιο 11: Όργανα μέτρησης

Ενότητα 11.1: Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας

Άρθρο 102: Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο

Ενότητα 11.2: Όργανα μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

Υποενότητα 11.2.1: Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

Άρθρο 103: Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

Υποενότητα 11.2.1: Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Άρθρο 104: Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμου, υγραερίου κίνησης και συμπιεσμένου φυσικού αερίου

Υποενότητα 11.2.3: Απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Άρθρο 105: Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας (μηχανικών ή ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα και των διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

Άρθρο 106: Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης της ποσότητας

Άρθρο 107: Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

Άρθρο 108: Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» – δέσμευση

Υποενότητα 11.2.4: Εξουσιοδοτημένα συνεργεία

Άρθρο 109: Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου

Ενότητα 11.3: Μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

Άρθρο 110: Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελειοειδών

Ενότητα 11.4: Λοιπά όργανα μέτρησης υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο

Άρθρο 111: Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

Άρθρο 112: Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

Άρθρο 113: Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων

Ενότητα 11.5: Έλεγχοι οργάνων μέτρησης

Άρθρο 114: Περιοδικός και τακτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης

 

Κεφάλαιο 12: Καύσιμα

Ενότητα 12.1: Τήρηση πινακίδων

Άρθρο 115: Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου  (CNG) (πρατήρια)

Ενότητα 12.2: Υγρά καύσιμα

Υποενότητα 12.2.1: Διακίνηση υγρών καυσίμων

Άρθρο 116: Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων

Άρθρο 117: Παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα

Άρθρο 118: Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

Άρθρο 119: Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

Υποενότητα 12.2.2: Δειγματοληψίες υγρών καυσίμων

Άρθρο 120: Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Άρθρο 121: Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

Άρθρο 122: Διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Άρθρο 123: Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

Άρθρο 124: Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

Υποενότητα 12.2.3: Διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης

Άρθρο 125: Συνοδευτικά παραστατικά διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 126: Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 127: Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

Ενότητα 12.3: Υγραέριο

Άρθρο 128: Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

Άρθρο 129: Απαιτήσεις για επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

Άρθρο 130: Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

Άρθρο 131: Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

Ενότητα 12.4: Στερεά καύσιμα

Άρθρο 132: Λιανική πώληση καυσόξυλων

Άρθρο 133: Καύσιμα στερεής βιομάζας

Άρθρο 134: Λιγνίτης

Άρθρο 135: Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων

Ενότητα 12.5: Υποχρεώσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 136: Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (Autogas), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Κεφάλαιο 13: Διάθεση προϊόντων σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές

Άρθρο 137: καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης

 

Κεφάλαιο 14: Διαδικασίες ελέγχου

Άρθρο 138: Υποχρεώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών του άρθρου 17 του Ν. 4177/2013

Άρθρο 139: Υποχρεώσεις ελεγκτών – ελεγχόμενων

Άρθρο 140: Τροποποίηση των άρθρων 170 «Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων» και 116 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης της Διάταξης 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14η Μαϊου 2009

 

Κεφάλαιο 15: Διαδικασία δέσμευσης προϊόντων

Άρθρο 141: Διαδικασία δέσμευσης τροφίμων

Άρθρο 142: Διαδικασία δέσμευσης προϊόντων μη τροφίμων

Άρθρο 143: Προσφυγή

 

Κεφάλαιο 16: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 144

 

 

 

Δείτε την Απόφαση εδώ:  Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.