Νόμος 4276/2014 (ΦΕΚ 155/τ. Β’/30-07-2014)

«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1: Τουριστικές επιχειρήσεις

Ως τουριστικές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και είναι οι εξής:
α. Τουριστικά καταλύματα
β. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
γ. Τουριστικά γραφεία
δ. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
ε. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.
στ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
ζ. Ναυλομεσιτικά Γραφεία.

Άρθρο 2: Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

Άρθρο 4: Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων

Άρθρο 5: Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 6: Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 7: Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άρθρο 8: Ορισμός καταφυγίου

Άρθρο 9: Χωροθέτηση μαρινών

Άρθρο 10: Τροποποίηση δικαιολογητικών

Άρθρο 11: Θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων

Άρθρο 12: Ναύδετα

Άρθρο 13: Επέκταση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 14: Εναρμόνιση διαδικασίας χωροθέτησης

Άρθρο 15: Ειδικές ρυθμίσεις τουριστικών λιμένων

Άρθρο 16: Μαρίνα Ζακύνθου

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 18: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις για υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα

Άρθρο 20: Μικρής κλίμακας έργα έμπροσθεν τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 21: Προδιαγραφές αυτοκινητοδρομίων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Άρθρο 22: Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις ακινήτων του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 24: Επέκταση αδειών επαγγελματιών ξεναγών σε σπάνιες γλώσσες

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 25: Οινοτουρισμός

Άρθρο 26: Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός

Άρθρο 27: Τουρισμός Υπαίθρου

Άρθρο 28: Αγροτουρισμός − ορισμοί

Άρθρο 29: Μορφές επιχειρήσεων αγροτουρισμού

Άρθρο 30: Άσκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού

Άρθρο 31: Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό

Άρθρο 32: Διάθεση αγροτικών προϊόντων από επιχειρήσεις αγροτουρισμού

Άρθρο 33: Πιστοποίηση επιχειρήσεων αγροτουρισμού − Ειδικό Σήμα

Άρθρο 34: Έλεγχος και εποπτεία επιχειρήσεων αγροτουρισμού

Άρθρο 35: Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Άρθρο 36: Υφιστάμενες επιχειρήσεις

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 37: Ορισμοί

Άρθρο 38: Συμβούλιο Χορηγιών

Άρθρο 39: Σύμβαση χορηγίας

Άρθρο 40: Περιεχόμενο της σύμβασης

Άρθρο 41: Έκθεση απολογισμού

Άρθρο 42: Έκπτωση χορηγιών για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας από το εισόδημα

Άρθρο 43: Κατηγορίες χορηγών

Άρθρο 44: Διαδικασία είσπραξης χορηγιών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 46: Προγράμματα προβολής

Άρθρο 47: Κανονισμοί συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48: Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Άρθρο 49: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών Φορολογία περιουσίας

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Ρυθμίζεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

 

 

 

Δείτε το Νόμο εδώ: Νόμος 4276/2014