Ανάκληση ΕΦΕΤ: 30/07/2014

Ανάκληση του επιτραπέζιου νερού με την εμπορική επωνυμία “AQUARIUS” σε πλαστικές φιάλες των 18,9 λίτρων, με ημερ. λήξης 09-07-2015 και αριθμό παρτίδας L 19040455.

 

 

Δελτίο Τύπου