Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4262 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/10-05-2014)

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1: Σκοπός – Γενικές Αρχές

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει τις εξής οικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1958/2012 (Β΄ 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του παρόντος νόμου:
α) Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»
β) Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
γ) Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα»
δ) Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
ε) Ομάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»
στ) Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»
ζ) Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
η) Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
θ) Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
ι) Ομάδα 10η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»
ια) Ομάδα 11η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»
2. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και της υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (Β΄ 3106).
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3: Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 4: Ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Άρθρο 5: Γενικοί όροι λειτουργίας

Άρθρο 6: Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε γενικούς όρους λειτουργίας

Άρθρο 7: Έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 8: Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 9: Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας

Άρθρο 10: Μεταβίβαση έγκρισης λειτουργίας

Άρθρο 11: Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων λειτουργίας και χορήγηση αυτών

Άρθρο 12: Eνδικοφανής προσφυγή

Άρθρο 13: Παράβολο

Άρθρο 14: Παροχή υπηρεσιών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 15: Οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης με πρότυπα

Άρθρο 16: Επιλογή προτύπων

Άρθρο 17: Γενικές αρχές πιστοποίησης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 18

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 19: Διαθεσιμότητα πληροφοριών

Άρθρο 20: Αναζήτηση στοιχείων

Άρθρο 21: Διεξαγωγή ερευνών

Άρθρο 22: Υποχρέωση εχεμύθειας

Άρθρο 23

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 24

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 25: Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας

 

KEΦΑΛΑΙΟ Η΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 26: Διοικητικές κυρώσεις σε οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης

Άρθρο 27: Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

Άρθρο 28: Ενδικοφανής προσφυγή κατά προστίμων

Άρθρο 29: Αλληλέγγυος ευθύνη για πρόστιμα

Άρθρο 30: Αστική Ευθύνη

Άρθρο 31: Ποινικές κυρώσεις για οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης

Άρθρο 32: Ποινικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

Άρθρο 33: Ευθύνη νομίμων εκπροσώπων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 34: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις ΟΜΜΑ

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Εμβέλεια νομίμως λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών για την εκπομπή ψηφιακού προγράμματος

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στη ναυτική εργασία

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Άρθρο 43: Άρση περιορισμών στον ανταγωνισμό στον κλάδο των δομικών υλικών και οριζόντιες ρυθμίσεις

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτου

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 53: Παράταση θητείας των ήδη εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.)

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Άρθρο 56: Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης

Άρθρο 57: Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

 

 

Δείτε το Νόμο εδώ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s