Α̟πλούστευση και Προτυ̟πο̟ποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστο̟ποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ̟ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης)

KYA ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013

Α̟πλούστευση και Προτυ̟πο̟ποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστο̟ποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ̟ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυ̟πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) ̟που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυ̟πηρέτησης (Ε.Κ.Ε)

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρµογής

Στο ̟πεδίο εφαρµογής της ̟παρούσας εµ̟πί̟τουν α̟ποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

1. Ο̟πωρο̟πωλείο
2. Κρεο̟πωλείο
3. Παντο̟πωλείο
4. Πτηνο̟πωλείο
5. Αυγο̟πωλείο
6. Ιχθυο̟πωλείο
7. Γαλακτο̟πωλείο
8. Πρατήριο Κατεψυγµένων ̟Προϊόντων
9. Καφεκο̟πτείο
10. Πρατήριο ελαίων και λι̟πών
11. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαρο̟πλαστικής
12. Αµιγές ̟πρατήριο ειδών ζαχαρο̟πλαστικής
13. Πρατήριο άρτου*
14. Πρατήριο έτοιµου φαγητού
15. Κατάστηµα ξηρών καρ̟πών και ζαχαρωδών ̟προϊόντων
16. Κάβα εµφιαλωµένων ̟ποτών
17. Κατάστηµα διάθεσης ̟προϊόντων αλλαντο̟ποιίας και τυροκοµίας
18. Πώληση τυ̟πο̟ποιηµένων ̟παγωτών, αναψυκτικών, ̟ποτών, ειδών σοκολατο̟ποιίας, µ̟πισκοτο̟οιίας κλ̟π σε εµ̟πορικά καταστήµατα
19. Παρασκευή και ̟πώληση καφέ ̟πάσης φύσεως σε διερχόµενους ̟πελάτες α̟πό τα π̟ρατήρια άρτου και ειδών ζαχαρο̟πλαστικής των αρτο̟ποιείων
*Λαµβάνοντας υ̟πόψη τους ̟περιορισµούς της ̟αρ. Η της υ̟πο̟παραγρ. Η1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) σύµφωνα µε την ο̟ποία, η ίδρυση Πρατηρίου άρτου δεν ε̟πιτρέ̟πεται σε κρεο̟πωλεία, ̟πτηνο̟πωλεία, ιχθυο̟πωλεία, ̟περί̟πτερα και καταστήµατα ψιλικών.

Άρθρο 2: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την ̟προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ̟ποτών

Άρθρο 3: ∆ιαδικασία για τη γνωστο̟ποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ̟ποτών

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της γνωστο̟ποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ̟ποτών

KYA ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s