Εφαρµογή του Nόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και τη λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)

Αθήνα 10/05/2013
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 6125/412/Φ17.1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και την λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)»

 

 

ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4152/2013 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107) και συγκεκριµένα των διατάξεων της
Υποπαραγράφου Η.1 «Τροποποίηση του Ν.3526/2007», µε στόχο την οµοιόµορφη αντιµετώπιση από την κάθε αρµόδια Υπηρεσία, της κατά νόµο ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου και της κατά νόµο λειτουργίας εγκατάστασης περάτωσης έψησης (bake off).

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1. Με την πρώτη παράγραφο της Υποπαραγράφου Η.1 του ν. 4152/2013, τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.3526/2007 που αφορά τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, εξαλείφεται η προϋπόθεση ύπαρξης ελάχιστου χώρου για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου, καθώς και η υποχρεωτική ύπαρξη σταθερού χωρίσµατος ύψους τουλάχιστον 2 µέτρων σε περίπτωση που το πρατήριο δεν αποτελούσε ανεξάρτητο κατάστηµα. Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3526/2007, όπως τροποποιήθηκε, το πρατήριο άρτου µπορεί να λειτουργεί είτε ως αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα είτε στο πλαίσιο καταστηµάτων τροφίµων και ποτών, πλην των εξαιρέσεων που ορίζει ο νόµος,  εφόσον βρίσκεται σε χώρο σαφώς διαχωρισµένο από τον υπόλοιπο χώρο του καταστήµατος. Σαφώς διαχωρισµένος θεωρείται ο χώρος που διακρίνεται από τους λοιπούς χώρους του καταστήµατος είτε µε χώρισµα, φορητό ή σταθερό, ανεξαρτήτως ύψους και πλάτους είτε από την αρχιτεκτονική διαρρύθµιση του χώρου όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική κάτοψη του.

2. Με την δεύτερη παράγραφο της Υποπαραγράφου Η.1 του ν. 4152/2013,  τροποποιείται εκ νέου η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.3526/2007 που αφορά τις προδιαγραφές του χώρου εγκατάστασης περάτωσης έψησης (bake off). Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, η υποχρέωση ύπαρξης µόνιµης κατασκευής για τον διαχωρισµό του χώρου εγκατάστασης περάτωσης έψησης από τα άλλα τµήµατα του καταστήµατος αντικαθίσταται από υποχρέωση ύπαρξης σταθερού ή κινητού χωρίσµατος ανεξαρτήτως ύψους και πλάτους. Επίσης εξαλείφεται η υποχρεωτική ύπαρξη προθαλάµου και λουτρού εργαζοµένων όταν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα.

 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας
Σπύρος Ευσταθόπουλος

 

 

 

Ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και Λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s