Υπουργείο Εργασίας: Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας

Εγκύκλιος 29436/1143/28-12-2012    Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας

 

 

Στον Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84) και ειδικότερα στο άρθρο 14 προβλέπεται η τήρηση Ειδικού βιβλίου της επιχείρησης το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Στο βιβλίο αυτό, ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για θέµατα ΑΥΕ και πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων (παράγραφος 1), καθώς και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων συµβάντων, σε περίπτωση ατυχήµατος (άρθρο 43 §2β). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Στο ίδιο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων (ν.3850/2010, άρθρο 17 §1). Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε το 1985 όπου η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικού ασφάλειας δεν υπήρχε.

 

Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω αναφερθέντων και µε το δεδοµένο ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου πρακτικά καθυστερεί, και µε στόχο την απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και τη µείωση του πρόσθετου διοικητικού κόστους, η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική. Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που οι ίδιοι οι εργοδότες µπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφάλειας εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα φαίνονται στο επισυναπτόµενο παράρτηµα.

 

 

Παράρτηµα

Περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ο εργοδότης µπορεί να αναλαµβάνει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας

 

1. Eπιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία και απασχολούν µέχρι 50 άτοµα µε την προϋπόθεση της κατάλληλης επιµόρφωσης [άρθρο 12 §4 εδάφιο γ του κώδικα νόµων για την υγεία καιτην ασφάλεια των εργαζοµένων (ν. 3850/2010).

2. Επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει µία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (άρθρο 12 §5 του κώδικα νόµων για την υγεία καιτην ασφάλεια των εργαζοµένων (ν. 3850/2010).

3. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόµενους, ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει µία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιµόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών [άρθρο 12 §5 του κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων (ν. 3850/2010).

4. Επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β και απασχολούν µέχρι και 6 εργαζόµενους, µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιµόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισµένης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής και το αντικείµενο των σπουδών του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της  επιχείρησής του [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων (ν.3850/2010).

5. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν µέχρι και 3 εργαζόµενους µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιµόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλµατος εµπειροτέχνη και το αντικείµενο της άδειας του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγµένα  ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονοµική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων (ν. 3850/2010)].

 

 

Εγκύκλιος 281212

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s