Τι θα διαβάσετε σε αυτό το newsletter;

  • Ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΦΕΤ
  • Προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες!
  • Τι θα πρέπει να αναφέρω στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης μου;
  • Μας ρωτήσατε, σας απαντάμε!
  • Σεμινάρια

Αρχείο pdf: Ιούνιος – Ιούλιος 2015

* Εάν επιθυμείτε να λάβετε σε έντυπη μορφή το newsletter, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!